G E O M E T R Í A P L A N A
2021
JUNIO
2021
JULIO
2020
JULIO
2020
SEPT
2019
JUNIO
2019
JULIO
2018
JUNI
2018
JULIO
2017
JUNIO
2017
JULIO
LUGARES GEOMÉTRICOSEj.3Ej.1AEj.2AEj.1B
TRIÁNGULOSEj. 1Ej. 1Ej.2A
Ej.2B
Ej.2AEj.1B
CUADRILÁTEROS
TANGENCIAS / APOLONIO. Ej.2
Ej.4
Ej.2
Ej.4
Ej.2
Ej.4
Ej.2
Ej.4
Ej.2A
Ej.1B
Ej.2A
Ej.2B
Ej.1A
Ej.1B
Ej.1A
Ej.1B
Ej.2B
Ej.1A
Ej.2B
Ej.2A
Ej.2B
CURVAS CÓNICASEj.3 HipérbEj.3 ElipseEj.1 ElipseEj.1A-Parábola
HOMOLOGÍAEj.1-RomboEj.1B-HexágonoEj.2A-TriánguloEj.1B-TriánguloEJ.1A
AFINIDADEj.3-AfinEj.2B-Afin
S I S T E M A D I É D R I C O
2021
JUNIO
2021
JULIO
2020
JULIO
2020
SEPT
2019
JUNIO
2019
JULIO
2018
JUNI
2018
JULIO
2017
JUNIO
2017
JULIO
PERTENENCIASEj.3B
HALLAR TRAZAS DE PLANOEj.5Ej.5EJ.5
EJ.7
Ej.7Ej.3BEj.3AEj.3AEj.3A
SÓLIDOEj.6
PERPENDICULARIDADEj.5EJ.5Ej.3BEj.3B
INTERSECCIÓN ENTRE PLANOSEj.3A
INTERSECCIÓN RECTA-PLANOEj.5EJ.5
SECCIÓN PLANO-SÓLIDOEj.6Ej.6Ej.3BEj.3B
ABATIMIENTO-DESABATIMIENTOEj.5
Ej.7
Ej.3A
Ej.3B
Ej.3A
Ej.3B
Ej.3A
Ej.3B
Ej.3AEj.3A
ABATIMIENTOEj.5
Ej.6
Ej.6EJ.7
TETRAEDROEj.6
HEXAEDROEj.3B
DISTANCIASEj.3BEj.3B
ÁNGULOS CON LOS PPEj.5
ÁNGULO ENTRE RECTASEJ.7
S I S T E M A A X O N O M É T R I C O – N O R M A L I Z A C I Ó N
2021
JUNIO
2021
JULIO
2020
JULIO
2020
SEPT
2019
JUNIO
2019
JULIO
2018
JUNI
2018
JULIO
2017
JUNIO
2017
JULIO
ISOMÉTRICAS A PARTIR
DE DOS VISTAS +
ACOTAR
ISOMÉTRICA A PARTIR
DE TRES VISTAS +
ACOTAR
Ej.7Ej.4AEj.4AEj.4A
CROQUIZADO +
HALLAR 3ª VISTA +
ACOTAR
Ej.8Ej.8Ej.8Ej.4AEj.4AEj.4BEj.4B
VISTAS DIÉDRICAS
+ ACOTAR
Ej.7Ej.8Ej.6Ej.6Ej.4BEj.4BEj.4BEj.4BEj.4A


E X Á M E N E S D E S E L E C T I V I D A D

DT – 2021 JUNIO

DT – 2021 JULIO

DT – 2020 JULIO

DT – 2020 SEPTIEMBRE

DT – JUNIO 2019

DT – JULIO 2019

DT – JUNIO 2018

DT – JULIO 2018

DT – JUNIO 2017

DT – JULIO 2017